Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߟߎ߬
ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߘߐߓߍ߲߭ ߦߴߌ ߘߐ߫، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߊ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߏ߬ ߞߍ߫‏
ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬
ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߘߐߓߍ߲߭ ߦߴߌ ߘߐ߫، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߊ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߏ߬ ߞߍ߫‏